PSYCHOLOGICKÁ KONZULTACE

Získejte nadhled, podporu a konkrétní kroky jak zvládnout těžkou situaci, ve které se teď možná nacházíte. 

Konzultace je zcela nezávazná a nic za ni neplatíte.

Trvá přibližně půl hodiny a slouží k tomu, abychom se pobavili o tom, co vás trápí a jak z toho ven.

Standardně probíhá první schůzka on-line, případně telefonicky, ale pokud preferujete osobní setkání,
můžeme se potkat v mé pracovně v Ostravě-Hrabůvce.
Rozhodnout se můžete, jakmile se registrujete na konzultaci.

Nemusíte se cítit nepochopení, osamělí,
bez potřebné podpory, nemusíte být smutní nebo mít strach z toho, co vás čeká, pochybovat o sobě.

V čem vám mohu pomoci

Emoční stabilita

Sdílení emocí a prozkoumávání jejich původu s cílem porozumět sobě samému a najít způsoby, jak lépe zvládat své pocity.

Zvládání stresu a úzkostí

Poskytnutí nástrojů a strategií pro zvládání stresu a úzkosti, identifikace zdrojů zvládání a rozvoj schopností lépe se se stresem vyrovnávat.

Deprese

Snížení jejího vlivu na váš každodenní život a nalezení cesty k jejímu překonání.

Problémy v mezilidských vztazích

Vyrovnání se s konflikty, zlepšení komuniikačních dovedností a vašich vztahů.

Sebepoznání a sebeuvědomění

Prozkoumání vlastní identity, hodnot, cílů a potřeb, což pomáhá posilovat sebevědomí a sebedůvěru.

Životní krize a změny

Vyrovnání se s náročnými životními situacemi a hledání nového směru a cesty.

Růst a osobní rozvoj

Práce na vysněné budoucnosti a rozvoji potenciálu.

Jaký je můj způsob práce?

Každé setkání je o  vás a vašich potřebách.
Na začátku spolupráce se domluvíme, na čem chcete pracovat a jaký výsledek očekáváte.

Pracuji hlavně přístupem zaměřeným na řešení, ale kromě toho podle potřeby zapojuji i prvky jiných terapeutických či koučovacích přístupů.

Věřím, že každý z nás má schopnost a sílu překonat i velmi náročná období. Proto s vámi budu intenzivně pracovat na zdrojích, které vám v tom pomohou.

Já osobně vás budu podporovat při plnění akcí a držet směr k dosažení vašich cílů.

Co říkají moji klienti? 

Spolupráce s Vámi byla to pro mne přínosem. Děkuji za empatické a citlivé vedení koučinku. Otázky byly správně kladené tak, aby mě přinutily se zamyslet a vyvodit si vlastní odpovědi a řešení. Líbilo se mi, že jsme se dotkly všech témat, která jsem chtěla probrat. Velmi jsem ocenila také časovou flexibilitu, když jsem schůzku potřebovala přeorganizovat.
Lenka Hranošová realitní makléřka
Individuální koučink byl pro mě osobně velice přínosný. Vedla jej Hanka Kučová. Ráda bych ocenila její profesionální přístup, systematický postup při vedení jednotlivých sezení, ale i dovednost okamžitě reagovat na přicházející témata vhodnými teoretickými přístupy či praktickými informacemi. Jejich užití bylo vždy citlivě voleno adekvátně situaci. Především jsem si u paní Hanky cenila osobního přístupu a upřímné snahy pomoct.“
Monika Vokřinkovámarketingová specialistka

I vy se můžete v životě cítit skvěle.
Přihlaste se na první schůzku zdarma a společně na tom začneme pracovat:

Kolik stojí konzultace?

První půlhodinová konzultace je zdarma.

Pokud budete spokojení, domluvíme se na dalších setkáních,
kde půjdeme více do hloubky.

Ceny za psychologickou konzultaci se mnou se pohybují v závislosti na délce spolupráce od 1.000 Kč za hodinu.