DĚKUJEME!

Právě jste byli zaregistrování na akci: SILNÉ PRACOVIŠTĚ, SILNÝ KRAJ - využívejte plně potenciál svých zaměstnanců, která se uskuteční ve dnech 19. a 20.10.2016 v horském hotelu Čeladenka.

Brzy na vaši adresu dorazí e-mail s pokyny k platbě účastnického poplatku.

V případě jakýchkoli komplikací či dotazů, prosím, kontaktujte

Dalilu Rakošanovou

Telefon: 604 687 275

E-mail: rakosanova@rpic-vip.cz