SILNÉ PRACOVIŠTĚ, SILNÝ REGION

využívejte plně potenciál svých zaměstnanců

 

19. a 20.10.2016, Horský hotel Čeladenka

Když lidé cítí vztah k tomu, co dělají, jejich práce nemusí být pod stálou kontrolou, s ochotou a pružností reagují na potřeby firmy a jejích zákazníků, k dodržování termínů i podávání dobrých výkonů jsou sami motivováni, do práce chodí rádi, neboť ví, že jejich práce má smysl. Vědomí, že jejich práce je navíc spravedlivě oceňována vede k tomu, že si lidé váží svého zaměstnání.

 

Kde se takto cítí celá skupina zaměstnanců, dostane se organizace, působící v ostrém konkurenčním prostředí, do silného postavení ve svém oboru a na trhu práce. 

 

JAK JSTE NA TOM VY?

Jak je silné vaše pracoviště?

Jak motivovaní jsou vaši zaměstnanci a manažeři?

Jak to efektivně měřit a zlepšovat?

 

O tom bude naše akce, která se uskuteční

19. a 20. října 2016 v atraktivním prostředí Beskyd,

se zajímavými hosty, programem plným dobrých příkladů i konkrétních nástrojů, prostorem pro osobní relaxaci i neformální diskusi lidí a organizací, kteří věří, že výkonnost a motivace lidí úzce souvisejí s hodnotami a kulturou organizace, pro kterou pracují.

DŮVODY PROČ PŘIJET:

  • Inspirujete se, jak jednoduše a rychle změřit výkonnost organizace, jak vybudovat silnou firemní kulturu či jak získat, rozvíjet a udržet klíčové zaměstnance.

  • Získáte informace o nejnovějších trendech na trhu práce v MS kraji.

  • Potkáte se s celou řadou zajímavých lidí z našeho kraje, kteří s vámi budou sdílet své dobré zkušenosti z oblasti budování týmů a řízení lidí.

  • Načerpáte energii v Lesních lázních umístěných v krásném prostředí Beskyd.

PROGRAM 19.10.2016

9:00 - 10:00

Příjezd, přivítání a prezence

10:00 - 10:30

 

 

 

 

 

 

Silné pracoviště – místo, kde zaměstnanci umí, chtějí a mohou podávat své nejlepší výkony

Zdeněk Karásek, jednatel RPIC - ViP s.r.o.

Jeho specializací je projektové řízení, strategické poradenství pro veřejný i soukromý sektor, rozvoj paktů a partnerství organizací soukromého, veřejného a neziskového sektoru, rozvoj podnikání, lidských zdrojů a vzdělávání. Inicioval první pakt zaměstnanosti v Moravskoslezském kraji a podílí se na rozvoji dalších paktů v jiných krajích ČR. Se svým týmem a partnery vymyslel metodiku a programy k rozvoji měkkých kompetencí od dětského po dospělý věk, jejichž transfer probíhá do většiny zemí Evropské unie a do Turecka. Je spoluautorem programu Silné pracoviště pro měření a rozvoj kultury organizací, kde lidé umí, mohou a chtějí podávat své nejlepší výkony. Podílel se na tvorbě řady strategických zakázek a projektů na evropské, národní i regionální úrovni. Je mezinárodně certifikovaným poradcem pro typologii osobnosti MBTI od společnosti OPP v Londýně.

 

10:30 - 11:00

Vzájemné představení účastníků

11:00 - 11:15

Představení silných stránek hotelu Čeladenka

11:15 - 12:00

  

 

 

 

 

Síla aktiv, která v rozvaze nenajdeme

Hana Krbcová, poradce - expert ČEZ, a.s.

Celá její kariéra je spojena s energetikou. Své zkušenosti získávala na pozicích v ekonomice, personalistice a managementu. Naposledy pracovala na pozicích ředitelky divize personalistika ČEZ, a. s. a na pozici předsedkyně rady jednatelů, generální ředitelky společnosti ČEZ Korporátní služby. Vedla řadu projektů se zaměřením na změnu firemní kultury a využití lidského potenciálu s vlivem na core business. Díky jejich realizaci bylo dosaženo významných změn či výrazného zvýšení efektivity činností v řízené oblasti. Je členkou představenstva People Management Forum. Spolupracuje s nadačním fondem Mathilda.

12:00 - 13:00

Oběd (silný vývar)

13:00 - 15:00

 

 

 

 

 

Rozdíl je v lidech a v lídrech aneb Může být firma silná se slabou kulturou? - panelová diskuze

moderují Zdeněk Karásek a Hana Krbcová

 

Účastníci panelové diskuze:

Martin Bednarz, generální ředitel TATRA TRUCKS a.s.

Michal Křemen, HR Business Partner TIETO Czech, s.r.o.

Jan Sedláček, jednatel LUCEO s.r.o.

Roman Šmiřák, jednatel RainFellows s.r.o.

15:00 - 15:30

Coffee break

15:30 - 16:00

  

 

 

 

Jak silná je vaše organizace?

Marek Prorok, konzultant RPIC-ViP s.r.o.

Spoluzakládal projekt kontinuální obsahové analýzy médií (InnoVatio - Media Tenor), v České televizi pracoval jako šéf sociologického výzkumu, v Českém rozhlase Ostrava moderoval pravidelný pořad MediaKontakt. Ve společnosti RPIC-ViP je lektorem, konzultantem a exportérém vzdělávacích produktů do zahraničí. V posledních letech se intenzivně věnuje myšlence SILNÉHO PRACOVIŠTĚ, a na jeho implementaci spolupracuje s top-managementy podniků i úřádů státní správy a samosprávy.

 

 

16:00 - 16:30

 

 

 

 

 

 

 

Jak silné je naše vysoké školství

Ivo Vondrák,  rektor VŠB - TUO

Rektorem VŠB –TU  Ostrava je od roku 2010. Za své největší úspěchy považuje založení Katedry informatiky a studijních oborů, které dnes mají tisíce studentů; a založení Národního superpočítačového centra IT4Innovations. Je autorem 10 didaktických publikací a více než 130 článků v odborných časopisech a dalších textů ve sbornících mezinárodních a domácích konferencí. Ze zahraničních zkušeností je významné desetileté působení na katedře aplikované matematiky na Montanuniversitat Leoben v Rakousku. V USA pracoval na výzkumných programech pro Software Research Labs, Texas Instruments, Inc., v Dallasu, a později jako konzultant projektu SBIR financovaného Ministerstvem obrany Spojených států. Je členem poradního orgánu vlády ČR - Rady pro výzkum, vývoj a inovace. V roce 2005 získal čestný titul „Manažer odvětví“ v oblasti vzdělávání. O dva roky později byl nominován na Osobnost roku české informatiky a telekomunikací.

16:30 - 17:00

 

 

 

 

Silný příběh skvělého týmu

Zbyněk Pavlačík, ředitel Asociace Jagello 2000

Ředitel Asociace Jagello 2000, která je pořadatelem Dnů NATO, představí příběh akce, která se v průběhu let změnila z malé akce lokálního významu na největší přehlídku leteckých, vojenských i dalších bezpečnostních složek v Evropě. Jakou roli v tom hraje a jak se rozvíjí tým lidí z Jagella. Jak tato akce přispívá k pozitivní image Moravskoslezského kraje a Ostravy a kde máme rezervy, pokud chceme být přitažliví pro svět.

 

17:00 - 19:00

Síla beskydského vzduchu a Lesní lázně - relaxační část akce

19:00 - ...

Večeře + Společenský večer s nápoji podporujícími kreativitu a silné vztahy

PROGRAM 20.10.2016

8:30 - 9:30

  

  

 

 

 

Generace X, Y, Z a síla jejich motivace

Jindřiška Karásková, jednatelka Specialist Service

Personální agentura Specialist Service, s.r.o. patří k nejdéle působícím agenturám v Moravskoslezském kraji, se založením v roce 1993. Od počátku se zaměřovala na nábor (recruitment) manažerů a specialistů pro tuzemské i zahraniční firmy a organizace v Moravskoslezském kraji. Během svého vývoje agentura rozšířila své služby i na komplexní nábor pracovníků pro nové investory a další poradenské služby v oblasti řízení lidských zdrojů. Je spoluautorkou metodiky k tvorbě kompetenčních modelů a popisu kompetencí, která byla přijata a je využívána v Národní soustavě povolání ČR. Je mezinárodně certifikovaným poradcem pro typologii osobnosti MBTI od společnosti OPP v Londýně.

9:30 - 9:45

Síla zaměstnaneckých benefitů (RPG Byty)

9:45 - 10:15

 

 

 

 

 

Síla společnosti spočívá v silně motivovaných zaměstnancích

Karel Belda, jednatel OZO Ostrava s.r.o.

Většinu své kariéry spojil s odpadovým hospodářstvím. Od roku 1992 pracoval ve společnosti Odvoz a zpracování odpadu (dnes OZO Ostrava s.r.o.) na pozici ekonomického náměstka a od roku 2002 pracuje na pozici ředitele a jednatele společnosti. V těchto pozicích řešil transformaci původně státní firmy na podnikatelský subjekt, podílel se na budování silné regionální společnosti se zaměřením na maximální využívání odpadu. Při řízení firmy vychází z principu spirálového managementu zaměřeného na motivaci zaměstnanců na všech stupních řízení a jejich zapojení do rozhodovacích procesů ve společnosti. Největší potenciál společnosti je skryt v zaměstnancích. Jediný problém je, jak je aktivně zapojit do inovací a změn.

10:15 - 10:30

Coffee break

10:30 - 11:00

 

 

 

 

  

 

 

Síla změny i neměnných principů aneb Od (z)řízení Úřadu regionální rady k (z)řízení akciovky Bee Partner

David Sventek, ředitel Bee Partner a.s.

Absolvoval ekonomickou fakultu Vysoké školy báňské v Ostravě, postgraduální dlouhodobý kurz v oboru veřejná správa a regionální rozvoj na Vysoké škole ekonomické v Praze a manažerské studium na Brno Business School, validované The Nottingham Trent University. V roce 2000 nastoupil na pozici projektového manažera v Hospodářské rozvojové agentuře Třinecka, podnikatelském centru, s.r.o., kde později v letech 2003 až 2006 zastával pozici jednatele a ředitele společnosti. Za jeho vedení byla agentura uznána za oficiální regionální rozvojovou agenturou a pro subjekty z Moravskoslezského kraje získala cca 2 miliardy korun z evropských fondů. Současně v letech 2002 až 2004 řídil Sekretariát pro výběr Phare CBC SFMP v Regionálním sdružení pro česko-polskou spolupráci Těšínského Slezska. Od roku 2007 nastoupil na pozici ředitele Úřadu Regionální rady, který se pod jeho vedením stal držitelem certifikátu Investors in People. Od roku 2015 je statutárním ředitelem poradenské společnosti BeePartner a.s.

11:00 - 11:30

 

 

 

 

 

Silná poptávka a slabá nabídka? aneb Současnost a budoucnost trhu práce v MS kraji a co s tím?

Marek Gavenda, jednatel RPIC-ViP s.r.o.

 Ve své profesní kariéře se již od začátku 90. let věnuje projektům, které se zaměřují na územní a regionální rozvoj. Podílel se jak na přípravě rozvojových strategií  pro velká města i malé obce, mikroregiony nebo území krajů. Kromě oblasti strategického územního plánování se zaměřuje na služby pro podnikatelské subjekty a průmyslová sdružení firem v oblasti strategického a dotačního poradenství a rozvoje lidských zdrojů. Významně se rovněž podílí na analytických a výzkumných aktivitách v oblasti regionálního trhu práce a jeho predikce.

11:30 - 12:00

  

Shrnutí a závěr

Hana Krbcová, poradce - expert ČEZ, a.s.

12:00 - 13:00

Oběd

Poplatek za účast: 5.200 Kč (bez DPH)

AKCE 1+1 pro Vás a Vaše kolegy: 4.700 Kč (bez DPH)/osoba

 

V ceně je zahrnuto: dvoudenní odborný program, ubytování v jednolůžkových pokojích ve čtyřhvězdičkovém horském hotelu Čeladenka, stravování po celou dobu akce, wellness balíček v Lesních lázních.

Chcete se z jakýchkoli důvodů zúčastnit jen jednoho dne programu?

I toto je možné :-).

Poplatek za účast na prvním dni (19.10.2016): 3.200 Kč bez DPH

Poplatek za účast na druhém dni (20.10.2016): 2.600 Kč bez DPH

Stačí, když v přihlášce do poznámky uvedete, který den jste si vybrali.

Prostor k diskuzi s inspirativními hosty a odborníky

13 zajímavých řečníků

Networking, sdílení zkušeností

URČENO PRO:

  • HR management, lídry týmů a pracovních skupin, mentory, generální ředitele a majitele firem, výkonný management, odbornou veřejnost

Prožijte 2 dny s námi, načerpejte inspiraci a účinná řešení pro vás a vaši organizaci na několik let!

Počet míst je omezen kapacitou hotelu. Dlouho proto s rezervací neváhejte.